Projekty ve škole

Mléko od škol – projekt, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a učí je správné životosprávě. prostřednictvím tohoto projektu EU poskytuje školám a dalším vzdělávacím zařízením, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Ovoce do škol – projekt podporující spotřebu ovoce a zeleniny u žáků základních škol za pomocí evropských a státních dotací.

Rycyklohraní – je školní recyklační program, pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Sbírej Toner – projekt zaměřený jak na pomoc životnímu prostředí, tak na podanou pomocnou ruku občanům se zdravotním postižením.

Obědy do škol ve Středočeském kraji III. – projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OPPMP) a je zaměřen na žáky ve věku  3 – 15 let, jejichž rodiny se ocitly ve hmotné nouzi. Žákům bude poskytnuto bezplatné školní stravování.

Realizace preventivních programů školy zaměřených na prevenci rizikového chování. Podrobnosti zde.