Projekty školy

Mléko do škol  projekt, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a učí je správné životosprávě. Prostřednictvím tohoto programu EU poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím zařízením, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Ovoce do škol projekt podporující spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací.

Podpora výuky plavání v základních školách a to v rámci dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti výuky plavání.

Obědy do škol ve Středočeském kraji II. – projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiálové pomoci (OPPMP) a je zaměřen na žáky ve věku 3- 15 let, jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi. Žákům bude poskytnuto bezplatné školní stravování.

Programy primární prevence z rozpočtu KÚSK programy orientované na pozitivní změnu životního stylu dětí a mládeže, s cílem předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků základních škol.