Slide
Školní družina
ZŠ HUSOVA ČÁSLAV
Denní režim

Relaxační činnost (11.30 - 12.30)
Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.

Přechod žáků na oběd (12.30 – 13.15)
Hygiena, přechod do jídelny, společné stolování.

Odpočinková činnost (13.15 – 14.00)
Klidná, pohybově i psychicky nenáročná.

Zájmová činnost (14.00 - 15.00)
Cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování individuálních potřeb, zájmů a schopností. Pohybové aktivity, které mohou mít podobu tělovýchovnou či manuálně pracovní. Péče o nejbližší prostředí a jeho materiální vybavení.
Činnosti, které v rámci oddělení ŠD tvoří odpočinkové, rekreační, zájmové činnosti. Zúčastnit se mohou všichni žáci školy.

Týdenní režim

Pondělí
Přírodopisné činnosti - vych. Koubská

Úterý
Šikovné ruce - vych. Koubská, asist. J.Mandíková

Středa
Hudebně-pohybové činnosti - vych. Koubská

Čtvrtek
Literárně dramatické činnosti - Mgr. B. Doležalová

Pátek
Sportovní činnosti - asist. J.Mandíková