Slide
Školská rada
ZŠ HUSOVA ČÁSLAV

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Na naší škole funguje od roku 2006.
Školská rada se schází 2x za školní rok a podílí se na rozvoji, kontrole a řízení školy.