Slide
O nás
ZŠ HUSOVA ČÁSLAV
Charakteristika školy

Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.

Příspěvková organizace sdružuje:
1) Základní školu a Základní školu speciální– hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §44 zákona č. 561/2004 Sb.
V platném znění a prováděcími předpisy.
2) Školní družinu - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen §118 zákona
č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy.
Doplňková činnost není.

ZŠ Čáslav je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nachází se ve starší velké budově nedaleko vlakového nádraží v Čáslavi. Škola má kapacitu pro 60 žáků základní školy. Škola má také třídu speciální s kapacitou 12 žáků. Naše škola je specifická svým zaměřením – vzdělává žáky se SVP. Má dlouholetou historii, od roku 1923 byla škola pomocnou třídou obecné chlapecké školy v Čáslavi až do roku 1948.

Součástí školy je školní družina, která má kapacitu 14 žáků.

V budově školy je 7 tříd a odborné pracovny – školní kuchyňka ,učebna pro výuku PC, dílny, učebna hudební výchovy, učebna pro pracovní výchovu, gymnastický sál, učebna s interaktivní tabulí, učebna s interaktivní podlahou Flysky, sál pro stolní tenis, čítárna a relaxační místnost. Součástí budovy školy je vnitřní venkovní plocha, která slouží k relaxaci dětí a je využívána při pracovních činnostech v rámci výuky. Budova je ve vlastnictví Krajského úřadu Středočeského kraje.
Ve škole není bezbariérový přístup.

Struktura řízení

Školu řídí ředitelka, které je podřízena její statutární zástupkyně. Širší pedagogické vedení školy dále tvoří osm učitelů, vychovatelka ŠD a pět asistentů pedagoga. Pracovnice úklidu vede zástupkyně ředitelky školy.