Slide
Rozdělení tříd
ZŠ HUSOVA ČÁSLAV
II. třída
Ročník 2.,3.
Mgr. Iva Čermáková
IV. třída
Ročník 4.,5.
Mgr. Petra Němcová
VI. třída
Ročník 6.,7.
Mgr. Jana Čapková
VIII. třída
Ročník 8.,9.
Mgr. Lenka Švábová
Speciální třída
Ročník 2.,3.,4.,5.
Mgr. et Bc. Nikola Řandová