Slide
Školní poradenské pracoviště
ZŠ HUSOVA ČÁSLAV
Mgr. Bc.
Marika Jelínková
Sociální pedagog

Konzultační hodiny: středa 13:00 - 14:00

Mgr.
Petra Němcová
školní metodik prevence

Konzultační hodiny: úterý 10:45 - 11:25

Mgr.
Lenka Švábová
výchovný poradce

Konzultační hodiny: pátek 9:40 - 10:40

Mgr.
Iva Čermáková
školní logoped

Konzultační hodiny: úterý 9:45-10:30

Kontakty
Mgr.
Lenka Tajčovská
speciální pedagog

Konzultační hodiny: úterý 8:00-9:00

Pro osobní návštěvy je vyhrazena místnost v prvním podlaží, kde se v konzultačních hodinách konají schůzky se zákonnými zástupci.