Slide
Školní poradenské pracoviště
ZŠ HUSOVA ČÁSLAV
Mgr. Bc.
Marika Jelínková
Sociální pedagog

Konzultační hodiny:

Mgr.
Petra Němcová
školní metodik prevence

Konzultační hodiny:

Mgr.
Lenka Švábová
výchovný poradce

Konzultační hodiny:

Mgr.
Iva Čermáková
školní logoped

Konzultační hodiny:

Kontakty
Mgr.
Lenka Tajčovská
speciální pedagog

Konzultační hodiny: