Slide
Projekty
Sběr použitého rostlinného oleje

Zeptejte se rodičů či babičky, co dělají po usmažení obědu či večeře s použitým olejem. Lijí ho do odpadu či dávají do popelnice? Vědí, že olej zanáší odpad, který se tím zanáší? Poproste je, ať ho nalijí do jakéhokoli uzavíratelného obalu a vy ho vezměte do školy. Tam ho předejte buď přímo do nádoby, či odpovědné osobě ve škole (školník, pan učitel či paní učitelka). Pomůžete nejen přírodě ale i vaší škole. Za za každý litr dostaneme peníze, za které můžeme do školy pořídit nové vybavení či vás vzít někam na výlet. Navíc můžete vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.

NPO - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI
NPO - digitální učební pomůcky pro rozvoj
informatického myšlení a digitální kompetence
Mléko do škol

Projekt, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a učí je správné životosprávě.
Prostřednictvím tohoto projektu EU poskytuje školám a dalším vzdělávacím zařízením, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Obědy do škol
Recyklohraní

Je školní recyklační program, pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Sbírej toner

Projekt zaměřený jak na pomoc životnímu prostředí, tak na podanou pomocnou ruku občanům se zdravotním postižením.

Obědy do škol ve Středočeském kraji IV.

Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OPPMP) a je zaměřen na žáky ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiny se ocitly ve hmotné nouzi. Žákům bude poskytnuto bezplatné školní stravování.

Projekt ,,Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem"
Realizace preventivních programů

Školy zaměřené na prevenci rizikového chování.