Slide
Projekty
Sběr použitého rostlinného oleje

Zeptejte se rodičů či prarodičů, co dělají s použitým olejem. Lijí ho do odpadu nebo dávají do popelnice? Vědí, že olej zanáší odpad? Poproste je, ať ho nalijí do jakékoli uzavíratelné nádoby a vy ho vezměte do školy. Tam ho předejte paní školnici, paní učitelce. Pomůžete nejen přírodě ale i vaší škole. Za za každý litr dostaneme peníze, za které můžeme do školy pořídit nové vybavení či vás vzít někam na výlet. Navíc můžete vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.

NPO - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI
NPO - digitální učební pomůcky pro rozvoj
informatického myšlení a digitální kompetence
NPO - inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Ovoce, zelenina a mléko do škol
projekt financovaný EU
Mléko, ovoce a zelenina do škol

Projekt, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a učí je správné životosprávě.
Prostřednictvím tohoto projektu EU poskytuje školám a dalším vzdělávacím zařízením, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Recyklohraní

Je školní recyklační program, pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Sbírej toner

Projekt zaměřený jak na pomoc životnímu prostředí, tak na podanou pomocnou ruku občanům se zdravotním postižením.

Obědy do škol ve Středočeském kraji IV.

Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OPPMP) a je zaměřen na žáky ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiny se ocitly ve hmotné nouzi. Žákům bude poskytnuto bezplatné školní stravování.

Projekt ,,Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem"
Realizace preventivních programů

Školy zaměřené na prevenci rizikového chování.