Slide
Projekty
NPO - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI
NPO - digitální učební pomůcky pro rozvoj
informatického myšlení a digitální kompetence
Mléko do škol

Projekt, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a učí je správné životosprávě.
Prostřednictvím tohoto projektu EU poskytuje školám a dalším vzdělávacím zařízením, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Ovoce do škol

Projekt podporující spotřebu ovoce a zeleniny u žáků základních škol za pomocí evropských a státních dotací.

Recyklohraní

Je školní recyklační program, pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Sbírej toner

Projekt zaměřený jak na pomoc životnímu prostředí, tak na podanou pomocnou ruku občanům se zdravotním postižením.

Obědy do škol ve Středočeském kraji IV.

Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OPPMP) a je zaměřen na žáky ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiny se ocitly ve hmotné nouzi. Žákům bude poskytnuto bezplatné školní stravování.

Projekt ,,Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem"
Realizace preventivních programů

Školy zaměřené na prevenci rizikového chování.