Slide
Pedagogičtí pracovníci
ZŠ HUSOVA ČÁSLAV
Mgr.
Iva Čermáková
třídní učitelka

iva.cermakova@zscaslav-husova.cz
tel. 601 538 857

Mgr.
Jana Čapková
třídní učitelka

jana.capkova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 883 066

Mgr.
Petra Němcová
třídní učitelka

petra.nemcova@zscaslav-husova.cz
tel. 606 072 713

Mgr.
Lenka Švábová
třídní učitelka

lenka.svabova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 319 949

Irena Kosová
UČITELKA

irena.kosova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 324 213

Mgr. et Bc.
Nikola Řandová
speciální třída

nikola.randova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 316 249

Jana Mandíková
Asistent pedagoga

jana.mandikova@zscaslav-husova.cz

Mgr.
Blanka Doležalová
Asistent pedagoga

blanka.dolezalova@zscaslav-husova.cz

Pavla Koubská
Asistent pedagoga

pavla.koubska@zscaslav-husova.cz

Slide

Ředitel školy:
Mgr. Bc. Marika Jelínková
marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz

Zástupce ředitele:
Mgr. Lenka Tajčovská
lenka.tajcovska@zscaslav-husova.cz

Telefon:
327 312 833 / 725 434 512

RED IZO: 600021769

IZO: 102238073

IČO: 70836205

Bankovní spojení: 19-6320090217/0100

ID datové schránky: 2hixcd9