Slide

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Marika Jelínková
marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz
Tel: 327 312 833 / 725 434 512

Zástupce ředitele:
Mgr. Lenka Tajčovská
lenka.tajcovska@zscaslav-husova.cz
tel. 606 321 023

Výchovný poradce / třídní učitelka:
Mgr. Lenka Švábová
lenka.svabova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 319 949

Koordinátor environmentální výchovy / třídní učitelka:
Mgr. Iva Čermáková
iva.cermakova@zscaslav-husova.cz
tel. 601 538 857

Koordinátor ICT / třídní učitelka:
Mgr. et Bc. Nikola Adelaida Řandová
nikola.randova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 316 249

Koordinátor školního vzdělávacího programu / třídní učitelka:
Mgr. Jana Čapková
jana.capkova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 883 066

Metodik prevence rizikového chování / třídní učitelka:
Mgr. Petra Němcová
petra.nemcova@zscaslav-husova.cz
tel. 606 072 713

Třídní učitelka:
Mgr. Lenka Čechová
lenka.cechova@zscaslav-husova.cz
tel. 720 815 851

Třídní učitelka
Pavla Koubská
pavla.koubska@zscaslav-husova.cz
tel. 702236904

Učitelka:
Irena Kosová
irena.kosova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 324 213

Učitelka / asistentka:
Magdaléna Hamralová
magdalena.hamralova@zscaslav-husova.cz
tel. 720 824 543

Asistentka:
Barbora Ďatková
barbora.datkova@zscaslav-husova.cz

Asistentka:
Blanka Doležalová
blanka.dolezalova@zscaslav-husova.cz

Asistentka:
Jana Mandíková
jana.mandikova@zscaslav-husova.cz

Školní družina:
Jana Adamcová
jana.adamcova@zscaslav-husova.cz
tel. 725 324 213

Ekonomický pracovník:
Bc. Jiřina Kožená
jirina.kozena@email.cz
tel. 327 300 139

Provozní zaměstnanec:
Dagmar Štěpánková
dagmar.stepankova@zscaslav-husova.cz
tel. 722 943 394

Adresa školy:
Základní škola Čáslav, příspěvková organizace, Husova 526, Čáslav 286 01

GPS souřadnice:
49.914373693303176, 15.393353669188286

RED IZO: 600021769

IZO: 102238073

IČO: 70836205

Bankovní spojení: 19-6320090217/0100

ID datové schránky: 2hixcd9