Ve školním roce 2023 – 2024 od října do března proběhne výuka plavání u žáků 1. stupně.