POZOR!!!!

  • ŠD bude od nového školního roku pod vedením vychovatelky Pavly Koubské. Ve ŠD budou s dětmi pracovat také dvě asistentky pedagoga Jana Mandíková a Mgr. Blanka Doležalová.
  • Žáci speciální třídy se budou vzdělávat pod vedením nové paní učitelky-Mgr. et Bc. Nikoly Řandové.
  • Společnost Philip Morris škole předala finanční příspěvek ve výši 120 536,00Kč na revitalizaci venkovní plochy školy.Již od září budou žáci využívat herní prvky ve venkovních prostorech školy.
  • V tomto školním roce budou žáci všech tříd používat nové didaktické pomůcky ve výši 49 940,00 Kč od společnosti MAP Čáslavsko.