Září

  • adaptační dopoledne
  • Cesta do školy – dopravní výchova (projektový den pro 1. stupeň)
  • Preventivní vlak – bezpečná železnice (projektový den pro 2. stupeň)
  • zasedání parlamentu školy
  • II. třída – návštěva obory a mini ZOO Žleby