Důležité informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

  1. Termín:

      Kdy: 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018
      Čas: 10:00 – 13:00 hod.

  1. Věk dítěte – 6 let k  31. 8. 2018
  • dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012
  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku