Důležité informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021: 

 

  Zápis do 1. ročníku ZŠ.

  Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální.

  Podání žádosti

  Žádost o přijetí

  Dotazník zralosti

  Zápisní list