Školní poradenské pracoviště

Mgr. Bc. Marika Jelínková

Mgr. Bc. Marika Jelínková

sociální pedagog

Konzultační hodiny: pátek 9.45 – 10.45 hod.

Mgr. Petra Němcová

Mgr. Petra Němcová

školní metodik prevence

Konzultační hodiny: pondělí 11.30 – 12.30 hod.

Mgr. Lenka Švábová

Mgr. Lenka Švábová

výchovný poradce

Konzultační hodiny: středa 9.45 – 10.30 h

Mgr. Iva Čermáková

Mgr. Iva Čermáková

školní logoped

Konzultační hodiny: čtvrtek 9.45 – 10.30 hod.

Mgr. Lenka Tajčovská

Mgr. Lenka Tajčovská

speciální pedagog

Konzultační hodiny: pondělí 12.30 – 13.30 hod.

Program školního poradenského pracoviště

Program poradenských služeb ve škole

Minimální preventivní program

Preventivní program

Krizový plán PAS

Krizový plán pro žáka s PAS

Program školního poradenského pracoviště

Školní program proti šikanování a  kyberšikanování

Minimální preventivní program

Plán aktivit a činností metodika prevence

Krizový plán PAS

Krizový plán při výskytu rizikového chování ve škole