Školní poradenské pracoviště

Mgr. Bc. Marika Jelínková

Mgr. Bc. Marika Jelínková

speciální pedagog

Konzultační hodiny: pondělí 15.00 – 16.00 hod.

Mgr. Petra Němcová

Mgr. Petra Němcová

školní metodik prevence rizikového chování

Konzultační hodiny: středa 10.40 – 11.25 hod.

Mgr. Lenka Švábová

Mgr. Lenka Švábová

Školní výchovný poradce

Konzultační hodiny: čtvrtek 11.30 – 12.15 h

Program školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program

Krizový plán PAS

Krizový plán pro žáka s PAS