Říjen

  • Cvičení v přírodě
  • Skrytá nebezpečí internetu (projektový den)
  • Den stromů (projektový den)
  • Cesta do pravěku (filmová projekce)