Program školní družiny:
  • Pondělí – míčové hry v tělocvičně
  • Úterý – pěstitelský kroužek
  • Středa – hudebně taneční aktivity
  • Čtvrtek – literárně dramatické hraní
  • Pátek – rukodělné aktivity
Účastnit se může každý žák školy! (14.00 – 15.00 hod.).
 
  • Pátek – sportovní a pohybové hry pod vedením Mgr. Čapkové ( 12.30 – 13.15 hod.)