Kroužky školní družiny:
  • Pondělí – přírodopisné činnosti (vych. Irena Kosová)
  • Úterý – šikovné ruce (vych. Irena Kosová, asistent pedagoga Jana Mandíková)
  • Středa – hudebně pohybové činnosti (vych. Irena Kosová)
  • Čtvrtek – literárně dramatické činnosti (asistent pedagoga Blanka Doležalová)
  • Pátek – sportovní činnosti (asistent pedagoga Jana Mandíková)
Účastnit se může každý žák školy! (14.00 – 15.00 hod.).
 
  • Pátek – sportovní a pohybové hry pod vedením Mgr. Čapkové ( 12.30 – 13.15 hod.)

Provozní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

Plán ŠD

Koncepce rozvoje ŠD