Pohádkový kroužek

  • každý pátek pod vedením Mgr. Ivy Čermákové
  • čas konání: 11:30 – 12:30

Kroužek anglického jazyka

  • první a poslední týden v měsíci pod vedením Ireny Kosové
  • čas konání: 14:00 – 15:00

Pohádkový kroužek

  • poslední čtvrtek v měsíci pod vedením Jany Mandíkové
  • čas konání: 14:00 – 15:00