Červen

  • filmové představení (Malá čarodějnice)
  • Návštěva Městské knihovny v Čáslavi
  • projektový den (Pes, který umí léčit)
  • projektový den (Práce záchranných složek)